Svedala, 2 September 2022.

RolloGuard, en ledande tillverkare av gånghjälpmedel med inbyggd fallprevention, lanserar en världsnyhet på Fokus Hjälpmedel i Malmö. En släpbroms för rollatorer och betastöd utvecklad för användning i det verkliga livet.

Släpbromsar är väsentliga, speciellt för användare som går med fullt lastad rollator i nedförsbacke. Utan en släpbroms kommer rollatorn vilja åka ifrån användaren med ökad fallrisk som resultat. Men existerande släpbromsar är förlegade och introducerar fler dåliga än positiva egenskaper. De är bland annat antingen alltid på eller av och utformade på ett sätt som gör det omöjligt för äldre att ändra. Därutöver sliter de mycket på släpbromsen i sig och på hjulen. De är helt enkelt inte bra.

RolloGuard ändrar nu förutsättningarna för att gå tryggt i nedförsbacke. Genom att utnyttja en annan världsnyhet, RolloGuard STOPPBROMS, har en släpbroms utvecklats som enbart bromsar då den behövs. Aktivering sker automatiskt eller manuellt av användaren själv.

RolloGuard Släpbroms

”Efter att ha spenderat mycket tid i intervjuer med användare och sjukvård blev problemet och brist på bra lösningar väldigt uppenbar.” säger Patrik Zander, VD på RolloGuard meduppfinnare till RolloGuardhjulet. Patrik fortsätter ”Vi har utvecklat en lösning som är perfekt utformad att stötta en användare som går med en fullt lastad rollator i 5 graders nedförslut.”.

RolloGuard Släpbroms kan beställas i två olika utförande för användande HEMMA eller i VÅRD. Den kan dessutom eftermonteras på en stor mängd av marknadens rollatorer.