Fallolyckor & Prevention

Här har vi samlat information om fall, skadestatistik och prevention av specialister från hela världen.

Fallproblemet

Fall tar varje år livet av 684 000 personer. Utöver dödsfallen, får varje år 172 miljoner personer funktionsnedsättningar till följd av fall. Fall är inte enbart ett signifikant globalt hälsoproblem – utan också ett snabbt ökande problem. Död relaterad till fall har ökat mycket snabbare än någon annan typ av skada de senaste 20 åren (WHO).

Fall är den ledande orsaken till skaderelaterad död bland personer över 65 år och antalet döda ökar.

Några anledningar till varför personer faller

 

  • Tidigare fall samt rädsla att falla
  • Försämrad balans och/eller minskad muskelstyrka
  • Varierande neurologiska sjukdomar som Parkinson samt efter stroke
  • Demens, förvirring och försämrad kognition
  • Försämrat näringsupptag
  • Försämrad syn
  • Mediciner som påverkar uppmärksamhet, sömn och blodtryck
  • Faktorer i den fysiska miljön som dålig belysning, hala eller ojämna golv, avsaknad av handtag och relingar, felaktiga skor samt felaktigt placerade möbler och mattor.

World Health Organization – Fall Läs mer

Centers for Disease Control and Prevention – Fakta om Fall Läs mer

Centers for Disease Control and Prevention – Höftledsfrakturer Bland Äldre Vuxna Läs mer

NHS – Fall och Prevention Läs mer

Cambridge University – Psykologin bakom Fallrisk: Rädlsa, Ångest, Depression och Balans Läs mer

Clinical Rehabilitation – De känslomässiga konsekvenserna av fallolyckor för äldre personer och deras familjer Läs mer

Bournemouth University – Fallolyckor och psykiska trauman hos äldre personer Läs mer

Aging Clinical and Experimental Research Journal – Både psykologiska faktorer och fysisk prestation är förknippade med fallrelaterade problem Läs mer

Gait & Posture – Hur rädsla för att falla kan öka fallrisken hos äldre vuxna: Tillämpning av psykologisk teori på praktiska observationer Läs mer

Aging & Mental Health – Kvalitativ studie om konsekvenserna av fallolyckor hos sköra äldre personer och anhörigvårdare: Grunden för en intervention för att förebygga fallolyckor Läs mer

Centers for Disease Control and Prevention – Fallolyckor hos äldre vuxna: En växande fara Läs mer

Centers for Disease Control and Prevention – Håll dig på fötter – Förebyggande av fallolyckor hos äldre vuxna Läs mer

Fall vid användande av gånghjälpmedel

 

Även om en rollator är utformad för att hjälpa människor att hålla sig aktiva och förbli självständiga, är det många som faller. Studier visar att människor är mer rädda för att falla igen om det tidigare fallet skedde med ett hjälpmedel än utan.

Det uppskattas att upp till 3 % av användarna faller minst en gång om året när de använder sin rollator.

 

Svenska Handikappinstitutet – Vikten av en fyrhjulig rullator för äldre kvinnor som bor i sin hemmiljö Läs Mer

Chalmers Industriteknik – Rollatorrelaterade fotgängarolyckor och kollisionshändelser i Sverige Läs Mer

Department of Internal Medicine, Section of Geriatric Medicine, Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam, , Rotterdam, The Netherlands – Skador relaterade till fyrahjuliga rollatorer hos äldre vuxna i Nederländerna Läs Mer

CareGivers America – Frågor och svar: Fallrisker, även med en Rollator Läs mer

The Wright Stuff – Rollatorer kan orsaka skador Läs mer

ECRC Physical Therapy – 3 Sätt att Förebygga Fall Med din Rollator Läs mer

Help Me Devices – De största misstagen som seniorer gör när de använder en rullator Läs mer

VeryWell Health – Äldres fall med koppling till käppar och rollatorer Läs mer

Bästa praxis för att förebygga fallolyckor från publikationerna på den här sidan.

 

♦ Tala med din läkare om risk för fall och fallprevention.

♦ Förbli aktiv i så stor utsträckning som möjligt samt gymnastisera för att förbättra styrka och balans.

♦ Gör ditt hem tryggare genom att ta bort genom att ta bort hinder, använda halkfria mattor i badrummet och lägga till stödhandtag. Se till att alla rum, trappor och passager är väl upplysta.

♦ Gå försiktigt och undvik ojämna ytor samt använd gånghjälpmedel.

♦ Håll efter din syn och genomför synundersökning minst en gång om året.

♦ Undersök dina fötter och använd fotriktiga skor.