Omedelbart Fallskydd

Passar alla rollatorer

Support för alla brukare

RolloGuard omedelbart fallskydd för rollatorer

Den nya säkerhetsstandarden för gånghjälpmedel

Produkten skapar tryggare och mer värdiga hem- och vårdmiljöer.

I min mening är produkten en banbrytande uppfinning och en lösning på ett länge eftersatt problem. Äntligen!

Ulrika Lorentzon

Specialist Allmänmedicin & certifierad uppfinnare

RolloGuard fungerade överraskande bra.

En patient, som tidigare endast kunde gå med betastöd, kan nu gå med en rollator utrustad med RolloGuard.

Karin Jansson

Legitimerad Sjukgymnast

Vad är RolloGuard fallskydd?

NÅ OSS VIA SOCIALA MEDIA

RolloGuard fallskydd utnyttjar Transversorteknologi och kan monteras på all rollatorer

  • Inga modifieringar nödvändiga

  • Inget att lära sig eller komma ihåg

  • Skyddar mot oavsiktlig rörelse

  • Patenterat säkerhetshjul

  • RolloGuard fallskydd skapar tryggare mobilitet

Läs mer om Transversorteknologin

Transversor

En Transversor utnyttjar Eulerkraft för att upptäcka tranversala accelerationer som uppstår då hjulet ökar sin hastighet. RolloGuard är den första produkten som utnyttjar en Transversor för att upptäcka och förhindra farlig rörelse.

FALLOLYCKOR

En rollator är ett mycket viktigt hjälpmedel för att förbli rörlig och förbättra hälsan. Men visste du att hundratusentals faller, minst en gång, varje år när de går med rollator. Vissa vågar aldrig gå igen.

Fall till följd av olycka är den vanligaste dödsorsaken för personer över 65 år (WHO).

Många olyckor kan och bör förebyggas.

Vilken skyddsnivå behöver du?

RolloGuard fallskydd kan anpassas till användarens behov

Inställningarna kan göras av tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare.

Säkerhetsnivå

LÅG

Låg skyddsnivå föredras när du är en aktiv användare, med snabb gånghastighet som ofta går ute och har en god balans

Säkerhetsnivå

MEDIUM

Medium skyddsnivå föredras när du är använder rollatorn mest inomhus med långsammare gånghastighet och har lite problem med balansen medn vill ha tryggare mobilitet

Säkerhetsnivå

Hög

Hög skyddsnivå om du endast använder din rollatorinomhus, går långsamt och har mer problem med balansen