ROLLOGUARD
ÄR EN GIGANTISK FÖRBÄTTRING
FÖR ROLLATORERS
TRYGGHET

PERSONER FALLER OCH DÖR NÄR DE ANVÄNDER SINA ROLLATORER
OCH VI GÖR NÅGOT ÅT PROBLEMET

GENOM HYPERINTELLIGENT SKYDD

Agerar innan rörelsen orsakar problem

ROLLOGUARD KOMBINERAR

=

STABILITETEN I ETT BETASTÖD

+

MOBILITET I EN ROLLATOR

FÖR DE SOM BEHÖVER DET MEST

ÖKAT OBEROENDE • BÄTTRE HÄLSA • FÖRBÄTTRAD REHABILITERING

”Det hindrar patienterna att röra sig för snabbt ”

”Det bara fungerade så snart vi gav det till patienterna”

”Det är som en psykologisk släpbroms”

”Våra patienter har fått bättre livskvalité”

”Patienterna går nu mer upprätt och har mindre ont i ryggen”

Stannar omedelbart rollatorn då den hastigt åker från brukaren

Förblir bromsad tills situationen blivit säker

Påverkar inte normal och säker gång

RolloGuard Fördelar

RolloGuard använder en Transversor för att upptäcka och förhindra rörelser innan dessa blir farliga. Transversorn reagerar 1000-tals gånger snabbare än vad människan klarar av. RolloGuard adresserar orsaken till problemen och väntar inte på att dessa ska orsaka skada. Inga begränsningar – maximalt skydd.

  • Blixtsnabb
  • Automatisk
  • ISO 11199-2 TESTAD

Soft Tire

Carefully selected to provide the best possible wear and friction properties.

Fall Protection Device

RolloGuard is mounted inside the wheel and works completely unattended

RolloGuard passar alla rollatorer.

Protective setting

The colored sticker indactes the configured protection level

Frame adapter

The frame adapter is the only change necessary to fit any rollator

Den universella designen tillåter RolloGuard att enkelt anpassas till alla rollatorer utan att dessa själva behöver ändras.

Multiple settings

Simply change the Insert to support a different need. RolloGuard comes with three easy to change settings.

Euler device

Part of the Transversor enabling lightning quick activation and fail safe operation.

Med en smart design utan elektronik är RolloGuard tilförlitlig och enkel att underhålla.

Använd formuläret om du vill veta mer om RolloGuard. Vi svarar så snart vi kan.

Jag samtycker till att RolloGuard samlar in personliga uppgifter för att kunna besvara min fråga.