”Patienterna går nu mer upprätt och har mindre ont i ryggen”