”Det hindrar patienterna att röra sig för snabbt ”